Vi är nu i slutfasen av övergången från OHSAS 18001/AFS2001 till den nya ISO-standarden ISO45001. Vi är sedan länge certifierade […]
Som ett led i vår expansiva satsning framåt hälsar vi Niklas Karlsson välkommen som VD på Scartab AB. Niklas har […]
Välkomna till vår nya hemsida som ni hittar på www.scartab.com Målsättningen med sidan är att ge tydlig information till besökaren […]