Återvinning

Vår behandlingsanläggning på Tjörn är helt inriktad på att behandla elavfall
och har fokus på återvinning av transformatorer och andra elektriska komponenter. 

Vi återanvänder material

I vår moderna anläggning i Svanvik på Tjörn återvinner vi råvara. Hela 99% av allt material som vi demonterar återvinns. En stor del av detta får genom effektiva metoder nytt liv som råvara till tillverkningsindustrin. 

Vi demonterar, sorterar och förbehandlar (avgiftar) för att kunna skilja ur deponier och farligt avfall från komplexa apparater och tekniska installationer. Detta sker i ändamålsenliga och skräddarsydda miljöer med mycket god miljösäkerhet. 

Vårt återvinningsarbete syftar till att kunna återföra så stora och rena fraktioner som möjligt tillbaka i kretsloppet med endast minimala mängder deponi. Från Svanvik levererar vi ut råvara och sluter vår del av kretsloppet. Därmed bidrar vi drastiskt till minskade CO 2-utsläpp.

Vi skapar kretslopp

scartab_flodesschema

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.