Idag är vi stolta mottagare av vårt nya ISO-certifikat som visar att vi klarat omcertifieringen av ISO 9001 och 14001 […]
Vi välkomnar Per-Anders Hermansson till Scartab. Per-Anders har en gedigen erfarenhet från Telekom och skall hjälpa oss med demonteringen av […]