I Scartabs verksamhet hanterar vi varje dag fraktioner som klassificeras som Farligt Avfall. Genom smart sortering och behandling för att öka återvinningsgraden,
minimerar vi först mängden farligt avfall, och därefter tillser vi att även det farliga avfallet återvinns i kretsloppet och blir ny råvara till industrin. För de fraktioner där detta inte är möjligt tillser vi att det destrueras på ett miljöriktigt sätt.
 
Gällande lagstiftning kräver att all hantering av farligt avfall dokumenteras i alla led. Detta tycker vi är riktigt bra och borgar för en seriositet i branschen. Scartab värnar alltid våra kunders och samarbetspartners trygghet, därför hjälper vi naturligtvis till med att sörja för rätt och riktig rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister i vår verksamhet.

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.