Läs artikeln om SCARTAB i tidningen Recycling. Länken hittar du här: https://www.recyclingnet.se/article/view/740544/likt_fagel_fenix_reste_sig_elavfallsatervinnare_ur_askan?token=ws6ztul02wm4bywuxps104s4dfgk6w05