Certifieringar och utbildningar

Våga ta ansvar

Certifieringar

Vi satsade tidigt på att certifiera våra tjänster mot ISO14001 (miljö) som utökades med ISO9001 (kvalitet) vilket vi fick klart år 2000.

Nu har vi tagit nästa steg och certifierat oss mot den nya ISO-standarden inom arbetsmiljö ISO45001.

Utbildningar

Generellt håller vi en hög utbildningsnivå för hela vår verksamhet där säkerheten och kraven inom både miljö och arbetsmiljö är höga och hela tiden skärps. Eftersom vi alltid arbetar inom anläggningar som är en del av den svenska infrastrukturen (elförsörjning och telekom) kommer vi fortsätta att hålla en hög nivå på personalen. All personal är säkerhetsklassad och våra arbetsledare har utbildats som BAS-P/U för att klara att leda och utföra entreprenader på egen hand. Vi ser till att kontinuerligt uppdatera vår kompentens inom Heta Arbeten, ESA, L-ABC och HLR. Allt för att hålla en så hög medvetenhet som möjligt och så att alla har rätt kompetens för sina uppgifter.

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.