företaget | affärsidé | verksamhetspolicy & certifieringar |galleri | kontakt

Affärsidé

SCARTAB är ett bolag som företrädesvis arbetar med rivnings/raseringsuppdrag, förbehandling och sortering av elavfall samt mindre handel med skrot.

Vår affärsidé är att utföra dessa arbeten miljöanpassat,
säkert och kostnadseffektivt.

Grundtanken bakom vårt arbete är att tillsammans med kunden anlägga en helhetssyn på rasering. Vi eftersträvar att nå optimala ekonomiska lösningar parallellt med att tillämpa alla relevanta krav som ställs och kommer att ställas på vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 2013-03-26

Webmaster 2013